Ideaal instrument voor de gemeente

Meedenken en beslissen met de gemeente

Waar vroeger een strikte scheiding was tussen de gemeente en de burgers is dit tegenwoordig wel anders. Burgerparticipatie is gewoon geworden, dit is ook niet gek want gemeenten moeten ook goed op de hoogte zijn wat er speelt binnen een gemeente. Voor dat een gemeente definitieve plannen op tafel legt moeten de burgers hun mening erover geven. Zo worden de inwoners van een stad steeds belangrijker en worden zij overal bij betrokken wat betreft het reilen en zeilen van de gemeente.

Burgers

Lonend voor de gemeente

Het is voor de gemeente zeer interessant om aan burgerparticipatie te doen, omdat burgers overal bij worden betrokken krijgt de gemeente informatie die zij nooit eerder hebben gehad. Voordeel is dat bestuurders vaak denken te weten wat er zich allemaal afspeeld in de gemeente, wordt echter de burger erbij betrokken dan komt er vaak een ander beeld naar voren. Zo weet de gemeente precies wat er speelt onder de burgers en kan daarop inhaken. het dagelijks leven kan verbeterd worden van de mensen van de stad waarin zij wonen.

de samenleving

Krijg meer binding met de burgers

Om meer binding te krijgen met de burgers uit de gemeente is burgerparticipatie een doeltreffend doel. De burgers zorgen in de meeste gevallen voor een adviserende rol, de informatie die wordt vergaard zorgt voor meer binding met de inwoners. De bestuurders tonen daarmee ook aan dat zij op gelijke voet staan met de inwoners, in veel gevallen vinden bewoners dat het bestuur boven hun staat. Problemen worden bij de kern opgelost als er goed overleg is tussen gemeente en inwoners.